#201
  1. НаУКМА
  2. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
  3. Українська Фундація Правової Допомоги


НаУКМА

Провідний спеціаліст Служби президента НаУКМА

Вимоги
• вища освіта або студент старших курсів;
• відмінні комунікаційні навички;
• вміння працювати у команді, бути відповідальним, ініціативним, уважним до деталей;
• креативність;
• навички ефективного ведення переговорів;
• високий рівень володіння англійською мовою (усні та письмові навички);
• володіння комп'ютером, робота з базами даних;
• теоретичні знання та досвід роботи у галузі PR або маркетингу (бажано);
• можливість працювати повний робочий день.

Обов'язки
1.Підтримка могилянського інформаційного середовища - розповсюдження серед випускників НаУКМА інформації про діяльність Університету за допомогою інформаційних каналів: тижневика Kyiv-Mohyla Alumni News, веб-сайту НаУКМА, електронних скриньок.
2. Підтримка та оновлення інформації на підсайті Alumni веб-сайту НаУКМА.
3. Підготовка інформаційно-рекламних матеріалів про співпрацю Університету з випускниками (Календар-довідник, буклет, дайджест тощо).
4. Участь в організації проектів, ініційованих або підтриманих випускниками.
5.Участь в організації та проведенні спеціальних подій за участю випускників (участь у розробці концепції, діяльності робочої групи, підготовка необхідних матеріалів, керівництво студентською групою волонтерів).
6. Організація та проведення опитування-анкетування студентів випускного курсу.
7. Формування та оновлення e-mail адрес випускників.
8. Підготовка щорічних звітів за напрямком діяльності.
9. Ведення поточного діловодства, листування, моніторинг і аналіз громадської думки про діяльність НаУКМА серед випускників.

Ми пропонуємо
• активне інтелектуальне середовище;
• динамічну та дружню робочу атмосферу;
• можливості підвищення кваліфікації у Києво-Могилянській бізнес-школі;
• дотримання норм трудового законодавства України.

Контакти
Надсилайте Ваші резюме на e-mail:
shumkova@ukma.kiev.ua
Кінцевий термін подачі резюме - 10 лютого 2013 року!

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Секретар-рецепшіоніст

Обов'язки
1. Відповідь на телефонні дзвінки, з’єднання з працівниками офісу, отримання повідомлень для працівників
2. Прийом поштових відправлення, відправлення пошти
3. Зустріч та розташування гостей
4. Допомога в організації заходів

Ми пропонуємо
Графік роботи - 8.00- 18.00.
Зарплата – висока.

Контакти
Olga Lutsyk
Olga.Lutsyk@arcelormittal.com

Українська Фундація Правової Допомоги

Директор

Вимоги
• Розуміння місії організації: обізнаність про сферу роботи організації та середовища, в якому вона працює; обізнаність про ключових учасників середовища, в якому працює організація, потенційних партнерів; високий рівень професійних знань у сфері забезпечення доступу до правосуддя; розуміння ролі недержавних організацій для забезпечення доступу до правосуддя та способів впливу на середовища заради виконання завдань Фундації.
• Сильні лідерські та управлінські навички: бачення, відданість цінностям і місії, управління командою, управління ресурсами; управління програмами та процесами; уміння сприяти розвитку інших працівників; авторитет у сфері роботи організації.
• Професійні вимоги:
- повна вища освіта (кваліфікація з правознавства, економіки, менеджменту, філософії, соціальних, політичних наук або суміжних напрямів підготовки)
- мінімум 8 років досвіду професійної діяльності
- попередній досвід управління організаціями, командами, проектами у сфері права, державного управління, соціальних наук, політичних наук і суміжних сфер;
- високий рівень професійних знань у секторі захисту прав людини, забезпечення доступу до правосуддя, надання правової допомоги вразливим групам, співпраця з недержавними організаціями та міжнародними інституціями у питаннях права та правосуддя.
- уміння організувати роботу команди та координувати її
- уміння вести переговорити та налагоджувати співпрацю як на національному ріні, так і з міжнародними партнерами.
• Комунікаційні навички: вільне володіння українською та англійською мовами; добрі презентаційні якості та вміння вести переговори; комунікабельність.
• Особисті якості: ініціативність та відповідальність; організованість і орієнтованість на результат, самоорганізованість та прагнення розвитку; організаторські уміння.

Обов'язки
Роль: реалізація місії та завдань Фундації, формування стратегії для реалізації місії та завдань Фундації, забезпечення ефективного менеджменту організації.
Посадові обов’язки включають:
• Формування стратегії реалізації місії організації, координація та контроль підготовки та реалізації програм, спрямованих на виконання завдань Фундації
• Відповідальність за ресурсне забезпечення реалізації місії та виконання завдань Фундації
• Представлення місії, завдань та пріоритетів Фундації у контактах з іншими організаціями, установами
• Підтримка та розвиток співпраці з засновниками організації, її Правлінням, партнерами; планування спільних заходів разом з партнерами організації як на національному, так і міжнародному рівнях
• Налагодження та підтримка співпраці з основними партнерами організації та формування спільних програм співпраці
• Формування бюджету організації, планів пошуку ресурсів та визначення пріоритетів та завдань для підготовки проектних пропозицій до донорських організацій
• Лідерство у процесі бюджетного планування діяльності та контроль за витратами відповідно до внутрішніх процедур Фундації
• Контроль процесу підготовки керівниками напрямів заявок до донорських організацій
• Координація, а у випадках якщо необхідно, підготовка звітів, меморандумів, кореспонденції
• Забезпечення ефективного лідерства і мотивація команди Фундації для реалізації завдань та спланованих заходів
• Формування завдань для працівників, розподіл обов’язків між ними, забезпечення співпраці та командної роботи
• Проведення оцінки ефективності роботи працівників, формування політики щодо людських ресурсів та прийняття кадрових рішень
• Формування політик і процедур організації для ефективної роботи для розгляду та прийняття рішення на засіданні Правління
• Налагодження та підтримка комунікації з членами Правління організації для ефективного виконання їх функцій та залучення їх до процесу управління організацією
• Проведення інформаційної політики організації у відповідності до рішень Правління з цього питання.

Контакти
Будь ласка, надішліть супровідний лист разом з Резюме електронною поштою (тема листа “Director””) до 26 лютого 2013 року за адресою:
po-ulaf@yandex.ua
Дізнатись про місію, завдання та діяльність Фундації ви можете на сайті “Правовий простір” - pravo.prostir.ua/,
www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation
Кандидати, які пройдуть попередній відбір можуть бути запрошені для співбесіди.

Додаткова інформація
Кінцевий термін подачі заявок на вакансію: 26 лютого 2013 р.
Місцезнаходження вакансії: Київ

Керівник напряму

Вимоги
• Сильні управлінські навички: управління командою, формування та підтримка мережі, пошук, планування та розподіл ресурсів, стратегічне планування проектів, проектний менеджмент.
• Професійні вимоги:
- повна вища освіта (кваліфікація спеціаліста або магістра з правознавства, економіки, менеджменту, філософії, соціальних наук, політичних наук будуть перевагою);
- попередній досвід управління проектами або організаціями у сфері права, соціальних наук, політичних наук і суміжних сфер;
- достатні знання у секторі захисту прав людини, забезпечення доступу до правосуддя, надання правової допомоги вразливим групам, співпраця з недержавними організаціями та міжнародними інституціями у питаннях права та правосуддя;
- досвід з управління проектами;
- ініціативність та відповідальність за прийняття комплексних рішень для реалізації завдань проектів;
- організація процесу роботи та планування; спроможність виконувати багаточисленні завдання та дотримуватись дедлайнів.
• Комп’ютерні навички: стандартні уміння для ефективної роботи в офісі (Word, презентації, бази даних, Outlook, Internet\intranet)
• Комунікаційні навички: вільне володіння українською, англійською; комунікабельність; аналітичні здібності.

Обов'язки
Роль: стратегічний розвиток напряму діяльності (“Інформаційно-просвітницька діяльність”) Української Фундації Правової Допомоги, програмний менеджмент.
Посадові обов’язки включають:
• Внесення пропозицій щодо пріоритетів роботи Фундації, формування проектів бюджетів за пріоритетами та напрямом;
• Внесення пропозицій щодо ресурсного забезпечення та пошук ресурсів для реалізації програми діяльності УФПД;
• Підготовка проектних пропозицій для реалізації місії та завдань УФПД;
• Підготовка, забезпечення реалізації та управління програмою діяльності УФПД;
• Координація проектів, що реалізуються УФПД у рамках окремого напряму діяльності;
• Планування та координація інформаційної діяльності Фундації відповідно до робочих планів проектів Фундації.;
• Підтримка та розвиток співпраці з засновниками організації, її Правлінням, партнерами; координація спільних заходів разом з партнерами організації як на національному, так і міжнародному рівнях;
• Публічні презентації УФПД у питаннях ролі та прогресу у реалізації запланованих проектів;
• Постійний аналіз середовища, в якому працює УФПД, рівня співпраці з партнерами, органами державної влади, рівня реалізації завдань Фундації; виявлення існуючих і потенційних прогалин і проблем; розробка пропозицій щодо пріоритетів у роботі та змін, якщо є така необхідність;
• Забезпечення ефективного бюджетного планування та здійснення контролю за витратами після їх проведення відповідно до внутрішніх процедур Фундації;
• Контроль за адміністративним та логістичним супроводом реалізації проектів Фундації;
• Підготовка змістовних звітів щодо ходу реалізації проектів та інших документів, якщо такі вимагатимуться;
• Контроль за підготовкою робочих зустрічей, нарад, експертних зустрічей в рамках проектів, підготовка протоколів зустрічей та забезпечення прийняття відповідних рішень та реалізації заходів.

Контакти
Будь ласка, надішліть супровідний лист разом з Резюме електронною поштою (тема листа: “Program Director”) до 26 лютого 2013 року за адресою:
po-ulaf@yandex.ua
Дізнатись про місію, завдання та діяльність Фундації ви можете на сайті “Правовий простір” - pravo.prostir.ua/,
www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation
Кандидати, які пройдуть попередній відбір можуть бути запрошені для співбесіди.

Додаткова інформація
Кінцевий термін подачі заявок на вакансію: 26 лютого 2013 р.
Місцезнаходження вакансії: Київ


_______________________________________________________________________________________


Національний університет
“Києво-Могилянська академія”
вул. Сковороди, 2, Київ 04070

Для розміщення вакансій звертайтесь
до Центру кар'єри та працевлаштування
www.jcc.ukma.kiev.ua
jcc@ukma.kiev.ua
тел.: 462-51-95, 417-82-15

Детальну інформацію щодо заходів
у НаУКМА Ви зможете знайти на
сайті університету
http://www.ukma.kiev.ua/