ҐРАНТ ВИПУСКНИКІВ "ЗА КРАЩИЙ АНГЛОМОВНИЙ КУРС"

Мета Ґранту—підтримати стратегічно важливі напрямки розвитку НаУКМА.

1. Заохочення до впровадження англомовності в освітній політиці НаУКМА.

НаУКМА продовжує стратегію щодо двомовності НаУКМА у викладанні та визначення тих пріоритетних спеціальностей, на яких буде передбачено 20-30% викладання англійською мовою серед загального обсягу курсів. 

Викладання професійних курсів англійською мовою забезпечує студентам НаУКМА розширення словника (пасивного і активного) професійних термінів; робить доступним до використання категорійний апарат, матеріали, джерела мовою оригіналу (за відсутності українських розробок з багатьох дослідницьких тематик та / або переважно низької якості перекладів іноземних джерел); спрощує розуміння і опрацювання оригінальних джерел; дає можливість зорієнтуватися на глобальну перспективу щодо тем курсу, а також є хорошою передумовою до продовження вивчення проблеми за кордоном, участі в міжнародних програмах обміну тощо. 

Англомовне викладання у НаУКМА є основним компонентом забезпечення функціонування двосторонніх академічних обмінів з іноземними університетами, а отже й залучення іноземних студентів до НаУКМА. Навчання іноземних студентів сприяє досягненню визнання світовою спільнотою через існування міжнародного алумні і утримання певного необхідного статусу "міжнародності", а також є підставою для міжнародного співробітництва в перспективі.

2. Визнання професійних успіхів викладачів НаУКМА. 

3. Заохочення до прямого впровадження у викладацьку практику НаУКМА нових змістових компонентів і методик викладання, здобутих викладачами НаУКМА під час стажування/навчання у закордонних інституціях.

4. Залучення до викладацького процесу НаУКМА молодих випускників докторських (маґістерських) програм зарубіжних університетів.

5. Вдосконалення, на основі цього проекту, системи оцінювання і заохочення викладачів НаУКМА.

Бюджет фонду випускників

1. Фонд випускників працює за принципом ендавменту (endowment). Щорічні банківські відсотки з усієї суми фонду складають Ґрант випускників викладачеві НауКМА. Розмір фонду — 47 тис. грн.

2. Фонд сформовано за рахунок внесків під час проведення благодійних кампаній випускників і може поповнювати надалі за бажанням випускників.

3. Фінансовим оператором фонду є Міжнародний благодійний фонд відродження Києво-Могилянської академії.

Призначення Ґранту

1. Штатні викладачі НаУКМА (Ґрант не поширюється на гостьових іноземних лекторів), котрі прочитають найбільш успішні професійно орієнтовані курси англійською мовою викладу протягом календарного року.

2. Очікується, що після отримання Ґранту лауреати продовжуватимуть викладання даного курсу у НаУКМА протягом 3 (трьох) наступних навчальних років.

Умови участі

1. Кандидатом на отримання Ґранту може стати будь-який український викладач НаУКМА (незалежно від ступеня та посади), який впровадить англійську мову викладу до прочитання вже існуючого професійного курсу НаУКМА або запропонує новий курс англійською мовою викладу (за умови його присутності у навчальному плані або згоди кафедри на його впровадження у навчальні плани) і успішно проведе зазначений курс.

2. Курс, пропонований до відзнаки, може належати до будь-якої категорії курсів НаУКМА (загальнообов'язковий, обов'язковий професійно орієнтований, вибірковий професійно орієнтований), однак повинен мати обсяг не менше 1 кредиту НаУКМА і Ґрант не може надаватися за прочитання курсів англійської мови, а також курсів, що читаються в рамках програм з англійською мовою викладу.

3. До конкурсу допускаються професійні курси англійською мовою викладу, починаючи з 3 року бакалаврату.

4. Курс може подаватися на конкурс лише один раз протягом календарного року.

5. Кандидат на Ґрант може бути штатним співробітником НаУКМА або працювати у НаУКМА за сумісництвом, однак повинен мати стаж викладання у НаУКМА, до початку прочитання курсу, пропонованого на отримання Ґранту, не менше двох семестрів.

6. Ґрант за прочитання певного курсу певному викладачеві може бути вручений лише один раз.

Процедура проведення

Оголошення конкурсу

Інформацію про оголошення конкурсу на здобуття Ґранту буде представлено громаді НаУКМА на сайті академії, електронній та стаціонарних дошках оголошень, через пряму розсилку електронною поштою по кафедрах тощо.

Подання заявок на отримання Ґранту

Аплікаційна заявка на отримання Ґранту подається викладачем у 10 денний термін після оголошення конкурсу. До заяви має додаватися копія навчального плану (англійською мовою), перелік джерел, що використовуються під час викладання курсу, обґрунтування актуальності впровадження курсу. Також до заяви додається СV кандидата українською та/чи англійською мовами.

Визначення лауреатів Ґранту

Визначення Лауреатів Ґранту здійснюватиметься за результатами: цільового студентського опитування; рішення комісії експертів, яка формується адміністратором Ґранту і включатиме викладачів та випускників із значним досвідом викладання, досконалим знанням англійської та української мов. 

Також можливе залучення іноземних експертів  (наприклад, гостьового викладача НаУКМА - професора зарубіжного університету, спеціаліста з відповідної галузі, представника студентської колеґії тощо). 

Рішення комісії базується на основі відвідань занять курсу (експерти комісії повинні відвідати одну з лекцій/семінарів кожного із претендентів) і кінцевого засідання.

Кінцеве засідання комісії відбуватиметься наприкінці календарного року, у грудні. Напередодні всі члени комісії мають отримати результати цільового студентського опитування по курсу.

Комісія залишає за собою право запрошення на засідання претендентів на отримання Ґранту та додаткових запитів щодо якості прочитання курсу.

Оголошення результатів конкурсу

Оголошення лауреатів Ґранту здійснюється на благодійному вечорі випускників один раз на рік. 

Адміністратор проектуAlumni координатор